หน่วยงานสังกัด กรง.อน. ร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลบ้านไร่