ติดต่อเรา

             สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุทัยธานี  61000  โทร./โทรสาร  0-5652-0713, 098-748-4879  มท.17950